Πώς μπορείτε να έχετε ένα δυναμικό μενού από την ετικέτα ul li μέσα στο DIVI

Δημιουργήστε 2 στήλες, μία για το μενού ul και μία για εικόνα, slide show ή αυτό που θέλετε να εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ στο μενού.

Μεταβείτε σε κάθε εικόνα στην καρτέλα Advanced και προσθέστε το CSS ID “tab_page1” για το πρώτο “tab_page2” για το δεύτερο κλπ.

Προσθέστε τον παρακάτω κωδικό στη δεξιά πλευρά για το μενού:

</p><ul>
<li><a id="li_showtab1" onclick="showtab(1);" class="li_menuitem" href="#">Choice 1</a></li>
<li><a id="li_showtab2" onclick="showtab(2);" class="li_menuitem" href="#">Choice 2</a></li>
<li><a id="li_showtab3" onclick="showtab(3);" class="li_menuitem" href="#">Choice 3</a></li>
</ul>

Προσέξτε το DIVI Builder, επειδή αν επεξεργαστείτε τη σελίδα σας, διαγράφει to {onclick = “showtab (1);”} από το li.

Μεταβείτε στην επιλογή “Divi Theme Options/Integration/Add code to the < body > (good for tracking codes such as google analytics)” και προσθέστε τον παρακάτω κώδικα:

<br>
<script type="text/javascript">
jQuery(document).ready(function()
{
   showtab(1);
});</p>
<p>  function showtab(value)
   {
     var menuitem = document.getElementsByClassName("li_menuitem");
     for (i = 1; i < 16; i++)
     {
         var curr_element = document.getElementById("li_showtab" + i);
         if ( i == value )
         {
            if (curr_element != null ) {  curr_element.style.color = "#dd2100"; }
            jQuery("#tab_page" + i).show();
         }
         else
         {
            if (curr_element != null ) {  curr_element.style.color = "#542100"; }
            jQuery("#tab_page" + i).hide();
         }
     }

     return false;
   }
</script><p></p>