Προσθέστε Εικονίδιο Αλλαγής Γλώσσας στο Μενού (WPML)

Προσθέστε Εικονίδιο Αλλαγής Γλώσσας στο Μενού (WPML)

Προσθέστε τον κώδικα στο functions.php του θέματός σας. Ο κώδικας αρχικά υπήρχει σε αυτό το link , αλλά εμφάνιζε το κωδικό γλώσσας και όχι την σημαία. Ο παρακάκω κώδικας εμφανίζει την σημαία. function new_nav_menu_items($items,$args) { if...
Dial Up Modem and Caller ID in Greece

Dial Up Modem and Caller ID in Greece

Making an application that uses a dial-up modem is not only tricky because of the hardware-software connection, but also for finding the right hardware and setting it up properly. Be careful when you are buying a modem for caller id, make sure not only that it says...
PHP echo all post variables for debug

PHP echo all post variables for debug

You started your session, then you asked if it is a post request or not. Then you checked if that post variable isset() to start your code. Unfortunately the code never run and you have no idea what happened. Add the 2 lines in red in the following code to find out...
How to add / remove month(s) to a date in PHP

How to add / remove month(s) to a date in PHP

This is an easy function to add or remove months from a date in PHP. There is a limitation, you can only subtract up to 999 years, but you can change that by increasing the 12000 number in the code, to whatever you want to. function add_month($strbegin, $count) {...
Make a simple HTTP call with parameters using CURL

Make a simple HTTP call with parameters using CURL

Here is a simple code to make an HTTP call with the CURL library. The call is also passing 2 parameters and the line will looks like: http://somewebsite.com/web_server.php?param1=12345&param2=67890 This is also requires the installation of the curl library....