Ιδιαίτερα Μαθήματα

Ιδιαίτερα μαθήματα για όλες τις ηλικίες από χειρισμό Windows μέχρι προγραμματισμό, ιδιαίτερα ή ομαδικά.