Προσθέστε Εικονίδιο Αλλαγής Γλώσσας στο Μενού (WPML)

Προσθέστε Εικονίδιο Αλλαγής Γλώσσας στο Μενού (WPML)

Προσθέστε τον κώδικα στο functions.php του θέματός σας. Ο κώδικας αρχικά υπήρχει σε αυτό το link , αλλά εμφάνιζε το κωδικό γλώσσας και όχι την σημαία. Ο παρακάκω κώδικας εμφανίζει την σημαία. function new_nav_menu_items($items,$args) { if...
Dial Up Modem and Caller ID in Greece

Dial Up Modem and Caller ID in Greece

Making an application that uses a dial-up modem is not only tricky because of the hardware-software connection, but also for finding the right hardware and setting it up properly. Be careful when you are buying a modem for caller id, make sure not only that it says...
PHP echo all post variables for debug

PHP echo all post variables for debug

You started your session, then you asked if it is a post request or not. Then you checked if that post variable isset() to start your code. Unfortunately the code never run and you have no idea what happened. Add the 2 lines in red in the following code to find out...
PHP echo all post variables for debug

How to add / remove month(s) to a date in PHP

This is an easy function to add or remove months from a date in PHP. There is a limitation, you can only subtract up to 999 years, but you can change that by increasing the 12000 number in the code, to whatever you want to. function add_month($strbegin, $count) {...
Make a simple HTTP call with parameters using CURL

Make a simple HTTP call with parameters using CURL

Here is a simple code to make an HTTP call with the CURL library. The call is also passing 2 parameters and the line will looks like: http://somewebsite.com/web_server.php?param1=12345&param2=67890 This is also requires the installation of the curl library....
Where is VBoxGuestAdditions?

Where is VBoxGuestAdditions?

There’s a certain period of time that elapses between the need of downloading virtual box and of course it’s additions (VBoxGuestAdditions). AND each time it seems that I loose that bookmark of the beautiful download site of “sun” products....
After Installing Debian 7.4 wheezy

After Installing Debian 7.4 wheezy

After Installing Debian 7.4 wheezy. ******* This is a work in progress. ******* Flash-plugin does not work (Wheezy), found in the link HERE. sudo apt-get install flashplugin-nonfree Install kuser. In one of the installations, Debian refused sudo to the main user and...
Debian VPN is disable

Debian VPN is disable

After Installing Debian 7 at Network Connections VPN add button is Disable. After long search for the missing packages, I reinstall Debian 7.4 and install the next 3 packages, found in the  link HERE. sudo apt-get install network-manager-pptp sudo apt-get install...
LUBUNTU/UBUNTU Disable Screensaver “10 minutes issue”

LUBUNTU/UBUNTU Disable Screensaver “10 minutes issue”

Is your screen saver switching off your monitor every 10 min? Follow the next steps: 1) Install xScreenSaver. use the following command  in a terminal: sudo apt-get install xscreensaver The link for more options 2) Disable the standard power management . The following...

ATX 12V Extension Cable…. Melted!

      Welcome folks i would like to share something has amazed/shocked me… After having been building PC’s for over 15 years you think you’ve seen it all, you know dead hard drive, psu that have blown up, fried motherboard and even...